MAGIS w Winnicy Srebrna Góra

Projekt MAGIS związany ze Światowymi Dniami Młodzieży to spotkanie młodych ludzi z całego świata zainteresowanych duchowością ignacjańską.

To propozycje przeżywania wspólnie różnych aktywności, które umożliwiają uczestnikom różnych narodowości integrację, pracę zespołową, międzykulturowy dialog oraz rozwój duchowości. W ramach eksperymentów ignacjańskich pielgrzymująca na ŚDM młodzież może doświadczyć służby poprzez pracę, poznać lokalną kulturę lub realizować się artystycznie. Aby umożliwić młodym ludziom rozwój, w Czechach, na Słowacji, Litwie i w Polsce powstało około 100 miejsc, które w myśl wytyczonych celów pozwolą zrealizować ignacjański eksperyment w wymiarze społeczno-kulturowym. Do Winnicy Srebrna Góra zgłosiła się delegacja młodzieży z Chin, która w lipcu zgłębiać będzie tajniki uprawy winorośli pod opieką jezuity Ks. Jana Koniora SJ.